BİZİ ARAYIN : +99412 464 1454

Müşavirlik Hizmetlerimiz

BAVVER İnşaat tecrübeli çalışanları ile Türkiye ve Azerbaycan basta olmak üzere diğer çevre ülkelerde teknik müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.

Müşavirlik Hizmetlerimiz

BAVVER İnşaat tecrübeli çalışanları ile Türkiye ve Azerbaycan basta olmak üzere diğer çevre ülkelerde teknik müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir.

Günümüz dünyasında günden güne gelişmekte olan teknik çözümleri ve yapı malzemelerini takip eden ve sorumluluğu altında olan projelere modern ve kaliteli çözümler üreten sürekli gelişimci düşünce alt yapısına sahip yönetim biçimini kendisine benimsemiştir.


Proje Tasarım ve Yapı Kontrollük Hizmetleri

Tüm mühendislik ve tasarım projeleri uluslararası kabul görmüş standartlar ve teknik şartnamelere bağlı kalarak yapılabilirlik, emniyet, çevre ve is güvenliği, ekonomi açısından değerlendirilmektedir.

Proje doneler; harita, jeolojik etütler, deprem risk analizi sonuçları proje yapılarının özelliklerine göre değerlendirilerek hidrolik, stabilite, statik ve malzeme emniyet gerilmeleri açısından güvenli olduğu tespit edilir.

Bavver inşaat alt yapı, tünel, otoyol, su yapıları, üst yapı, endüstriyel tesis ve petrokimya tesisleri inşaatlarında yapı kontrollüğü hizmeti sunmaktadır.

İhale Hazırlık ve Teklif Değerlendirme

Ulusal kaynaklar, ihalelerinin uluslararası ihale yöntemine göre müşavirlik ve/veya yapım işlerini de kapsayacak şekilde hazırlanmasıdır. Bu kapsamda İdari, Teknik ve Özel Teknik Şartnameler ile Sözleşmelerin hazirlanması, İhale dosyasının düzenlenmesi, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi için İşveren/kurumlara hizmet verilmesidir.

Yapı Kontrollüğü

İşveren adına ekipmanların seçimlerinden başlayarak Yapımın her aşamasının ve devreye alma kabul işlemlerine kadar inşaat kontrollüğü hizmetinin verilmesidir. Şantiyede işin özelliğine göre yetkin ve tecrübeli personellerden Kontrollük ekibinin kurulması, kalite kontrol sistemi ve sözleşmenin gerektirdiği hizmetlerin verilmesidir. Projenin planlanan sürede ve bedelde yapılması için gerekli kontrolleri yaparak gerekli tedbirleri almak ve sorunların çözümünde aktif rol almaktır. Tüm gelişmelerle ilgili işveren ve kurumlara raporlama ve bilgilendirme sunumlarının yapılmasıdır.

Proje için doküman sistemi oluşturmak, aylık ve haftalık toplantıları yönetmek, hakkedişleri kontrol edip onaylamak, eğitimler vermek, konferanslar düzenlemek, kamuoyunu bilgilendirmek ve proje sonu raporlarını hazırlamaktır.


Proje Yönetimi

İşveren/Yatırımcı/Yüklenici tarafından projenin zaman, maliyet, işgücü açısından planlandığı şekilde alt bileşenlerin dikkate alınarak ayrıntılı günlük iş planları ile yönetilmesi, paydaşların sorumluluklarının proje dokümanı ve yetkilendirme ile internet üzerinden takibi için gerekli teknolojik altyapının oluşturulması, planlamada aksaklıkların anında paydaşlara ve sorumlu birimlere aktarılması hizmetidir.

Proje Yönetimi için işin yapıldığı şantiyede mutlaka bir planlamacı merkez ofisler ile iletişim halinde günlük veri alışverişi yapar. Günlük iş emirleri, güncelleştirme, toplantı tutanakları, kalite kayıtları ve kaynak ihtiyaçları ve temini proje yönetiminin en önemli prosesleridir.